IX PROJEKTS  “LATVIJAS ĶĪMIJAS UN FARMĀCIJAS UZŅĒMĒJU ASOCIĀCIJAS ORGANIZĒTA TIRDZNIECĪBAS MISIJA UZ ĶĪNU” (LIAA, LAĶĪFA, 2016)


Projekts īstenots sadarbībā ar biedrību „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija”  saskaņā ar BIOLAT AS un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 21.07.2016. noslēgto līgumu Nr.SKV-L-2016/607 par atbalsta saņemšanu projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.