Projekti


AS “Biolat” ir daudzu gadu pieredze augu materiāla, galvenokārt skuju koku, ķīmiskā sastāva un augu materiālu ekstraktvielu pielietojuma iespēju izpētē. “Biolat” pētnieciskās aktivitātes aptver augu valsts, galvenokārt skuju koku, izejmateriāla ķīmiskā sastāva pētījumus un augu valsts izcelsmes produktu, galvenokārt ekstraktvielu, pielietošanas iespēju izpēti dažādās tautsaimniecības nozarēs – pārtikas rūpniecībā, farmācijā, kosmētikā, augu aizsardzībā, lopbarības sagatavošanā u.c.

 

XV PROJEKTS  “MŪSDIENĪGA BRIEŽU, PILNA CIKLA BIOEKONOMISKA BEZATLIKUMU PĀRSTRĀDE AR GALA PRODUKTU- IZEJVIELU AR AUGSTU PIEVIENOTO VĒRTĪBU PĀRTIKAS, KOSMĒTIKAS UN FARMĀCIJAS INDUSTRIJAI IEGŪŠANAI" (LAD, 2019))XIV PROJEKTS  “DALĪBA STARPTAUTISKĀ IZSTĀDĒ ECO LIFE SCANDINAVIA” (LIAA, 2019)XIII PROJEKTS  “DALĪBA STARPTAUTISKĀ IZSTĀDĒ CPHI WORLDWIDE” (LIAA, 2019)XII PĒTĪJUMA PROJEKTS “NOVECOŠANĀS PROCESU REGULĀCIJA AR FITOFARMĀCIJAS BIOAKTĪVAJĀM VIELĀM, KĀ ARĪ JAUNO SENOLĪTISKO PRODUKTU IZSTRĀDE UN IZPĒTE GERANTOLOĢIJĀ”. (VMKC 2019)XI PROJEKTS  “DALĪBA STARPTAUTISKĀ IZSTĀDĒ CPHI SOUTH EAST ASIA” (LIAA, 2019)X PĒTNIECĪBAS PROJEKTS “SKUJĀS ESOŠO AKTĪVO VIELU FRAKCIJU, t.i., PROVITAMĪNU PASTAS, SILBIOLA UN POLIPRENOLU MIKROEMULSIJU IESTRĀDE KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻU FORMULĀCIJĀS” (VMTKC, 2017-2018)IX PROJEKTS  “LATVIJAS ĶĪMIJAS UN FARMĀCIJAS UZŅĒMĒJU ASOCIĀCIJAS ORGANIZĒTA TIRDZNIECĪBAS MISIJA UZ ĶĪNU” (LIAA, LAĶĪFA, 2016)VIII PĒTNIECĪBAS PROJEKTS “TEHNOLOĢIJAS IZSTRĀDE BIOLOĢISKI AKTĪVO VIELU IESTRĀDEI FOSFOLIPĪDU LIPOSOMĀS”. (VMTKC, 2016-2017)VII PĒTNIECĪBAS PROJEKTS “PĒTĪJUMS PAR BALTIJAS IZCELSMES AUGU UN OGU BIOAKTĪVO VIELU IETEKMI UZ ORGANISMA OKSIDATĪVO STATUSU" (PCCCL, 2015)VI PROJEKTS "BIEDRĪBAS „LATVIJAS ĶĪMIJAS UN FARMĀCIJAS UZŅĒMĒJU ASOCIĀCIJA” ORGANIZĒTA TIRDZNIECĪBAS MISIJA UZ FRANCIJU” (BIEDRĪBA LAĶĪFA, 2014)V PĒTNIECĪBAS PROJEKTS "EGLES SKUJU IZOPRĒNSPIRTU BIOLOĢISKĀS DARBĪBAS PĒTĪJUMI SLIMĪBU PATOLOĢIJU MODEĻOS" (PCCCL, 2013-2015)
IV PĒTNIECĪBAS PROJEKTS "EGLES SKUJU IZOPRĒNSPIRTU IEDARBĪBAS UZ MEVALONSKĀBES VIELMAIŅU UN DOLIHOLU VEIDOŠANU, KĀ ARĪ EGLES SKUJU IZOPRĒNSPIRTU BIOLOĢISKĀS AKTIVITĀTES IZPĒTE " (VBBKC, 2013-2014)III PĒTNIECĪBAS PROJEKTS "KAKLA GĻOTĀDAS IEKAISUMA ĀRSTĒŠANAS MEDICĪNAS IERĪCES IZSTRĀDE UN REĢISTRĀCIJA" (LAĶĪFA, 2013-2014)II PROJEKTS "LATVIJAS POLIGRĀFIJAS UN IEPAKOJUMA NOZARES DARBASPĒKA KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA" (BIEDRĪBA ”LATVIJAS POLIGRĀFIJAS UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA”, 2014)I PROJEKTS "LATVIJAS ĶĪMIJAS UN AR TO SAISTĪTAJĀS NOZARĒS NODARBINĀTO APMĀCĪBAS KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAI, KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINĀŠANAI DARBA TIRGŪ UN UZŅĒMĒJU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAI" (BIEDRĪBA LAĶĪFA, 2013)