XII PĒTĪJUMA PROJEKTS “NOVECOŠANĀS PROCESU REGULĀCIJA AR FITOFARMĀCIJAS BIOAKTĪVAJĀM VIELĀM, KĀ ARĪ JAUNO SENOLĪTISKO PRODUKTU IZSTRĀDE UN IZPĒTE GERANTOLOĢIJĀ”.


Eiropa noveco. Prognozes liecina, ka vidējais vīriešu dzīves ilgums līdz 2070. gadam Latvijā varētu palielināties par 13 gadiem līdz 83 gadiem un sievietēm par 9 gadiem līdz 89 gadiem. Attīstītajās valstīs mūsdienu nāvējošāko slimību patoģenēzē ir iesaistīti gan organisma redukcijas-oksidācijas procesi, gan arī dažādi iekaisumi un ikdienas stress. Lai risinātu šīs pasaules līmeņa nozīmes problēmas ir nepieciešams izstrādāt augsti efektīvus un drošus produktus, kas spēs gan palielināt cilvēku dzīvildzi, gan arī uzlabot viņu dzīves kvalitāti “norieta” gados.

Projekta ietvaros AS “Biolat” plāno izstrādāt 2 jaunus produktus – galēniskā tipa senolītiķi un priežu un melleņu ekstraktus saturošu pretnovecošanās preparātu. Abu produktu izpēte tiks realizēta gan laboratorijas apstākļos – šūnu pētījumos, gan arī uz senioriem-voluntieriem. Projekta rezultātā tiks izstrādāta piemērota tehnoloģija jauno produktu izgatavošanai, saražotas to pilotsērijas pētnieciskajām vajadzībām, kā arī pilnvērtīgi izpētīta produkta iedarbības efektivitāte šūnās un uz cilvēkiem.

Projekts uzsākts 2019.gada martā.

Finansējuma saņēmējs: SIA “VMKC”

Sadarbības iestāde: CFLA

 

Pētījuma realizēšana sadarbībā ar SIA VMKC un CFLA par projekta Nr. Nr.1.2.1.1/18/A/007  īstenošanu ietvaros.