Poliprenoli


IZEJVIELA pārtikas, farmācijas, kosmētikas un citās nozarēs.

 

Poliprenoli ir viens no augos dabīgi sastopamo poliizoprenoīdu veidiem. Tie ir no EGLES skujām izdalīti nepiesātināti poliizoprenoīdspirti.

Kā izejviela "Biolat" produktos:Poliprenoli aknās metabolizējas par doliholiem un doliholfosfātiem. Doliholfosfātu darbības cikla traucējumi tiek novēroti novecošanās procesos, dažādu patoloģiju un vielmaiņas traucējumu gadījumos (1).

Pēdējos gados īpaši aktīvi pētīta poliprenolu spēja palielināt muskuļu un sirds izturību, kā arī mazināt statīnu izraisītos blakusefektus (2)(3).

 

[1] Rip, Jack W., et al. "Distribution, metabolism and function of dolichol and polyprenols." Progress in lipid research 24.4 (1985): 269-309.

[2] Jansone, B., Dzirkale, Z., Jekabsons, K., Pilipenko, V., Beitnere, U., Skumbins, R., Kletnieks, K., Vanaga, I., Muceniece, R., Klusa, V. (IUPHAR 2015). Polyprenols isolated from Picea abies L. Spruce needles influence atorvastatin-mediated muscle strength weakness in

Wistar female rats. Chin. J. Pharmacol. Toxicol, 29 (1), 113

[3] Latkovskis, G., Saripo, V., Sokolova, E., Upite, D., Vanaga, I., Kletnieks, U., Erglis, A. (2016). Pilot study of safety and efficacy of polyprenols in combination with coenzyme Q10 in patients with statin-induced myopathy. Medicina 52 (3), 171-179